Ztráta, odcizení, poškození, či zničení řidičského průkazu

Popis životní situace

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je řidič povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vám je vydáno „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození, nebo zničení řidičského průkazu“, které po dobu své planosti nahrazuje řidičský průkaz. 
Uvedené potvrzení platí po dobu 30 dní a pouze na území České republiky.
Současně můžete požádat o vydání nového řidičského oprávnění. 

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

Jako řidič/držitel řidičského oprávnění, ztratíte, je vám odcizen řidičský průkaz, nebo došlo k jeho poškození či zničení.

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Předmětným ohlášením jako řidič snižujete riziko zneužití ztraceného či odcizeného řidičského průkazu.

Kdy životní situaci řešit:

Bezodkladně poté co dojde ke ztrátě, odcizení, poškození či zničení řidičského průkazu.

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky 

Službu nelze vyřídit elektronicky.

2. Osobně nebo poštou

Co potřebujete, pokud službu řešíte:
Při ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu musíte předložit platný doklad totožnosti a v případě poškození i tento řidičský průkaz

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení řidičů a vozidel
Protzkarova 1023, Uherské Hradiště
Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

Není stanoven správní poplatek.
V případě žádosti o nový řidičský průkaz:

  • Za vydání řidičského průkazu zaplatíte 200 Kč. 
  • Pokud chcete průkaz vydat ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, zaplatíte 700 Kč.
  • Za vydání mezinárodního řidičského průkazu zaplatíte 50 Kč. 

Legislativa:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (§ 115 odst. 1, 3)

Časté dotazy:

 

Zdroj:

Popis byl naposledy aktualizován:

15.04.2024

Zveřejněno dne: 22. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024