Polešovice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná ode dne účinnosti - tj. 04.06.2020. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.

Oznámení o zveřejnění údajů

Opatření obecné povahy

Kompletní dokumentace Územního plánu

Textová část

Zveřejněno dne: 13. září 2023. Aktualizováno: 24. duben 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Martin Ševčík

T: 572 525 250