Svárov

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Územní plán Svárov ve znění Změny č. 1

Úplné znění Územního plánu Svárov po vydání Změny č. 1

Textová část

Grafická část

Změna č. 1 Územního plánu Svárov

Textová část (Příloha č. 1)

Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění - textová část (Příloha č. 3)

Odůvodnění - grafická část (Příloha č. 4)

Zpráva o uplatňování

Zveřejněno dne: 13. září 2023. Aktualizováno: 23. duben 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Ivana Kunčíková

T: 572 525 246