Uherské Hradiště

Zastupitelstvo Města Uherské Hradiště dne 07.12.2020 schválilo nový Územní plán Uherské Hradiště. Dokumentace je účinná ode dne 26.12.2020. Územní studie uvedené níže zůstávají v platnosti. Dne 12.02.2024 zastupitelstvo města dále schválilo Změnu č.1 Územního plánu Uherské Hradiště s účinností od 12.04.2024.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Odkazy do mapových aplikací:


Logo IOP EU MMR

 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Opatření obecné povahy


Územní plán Uherské Hradiště, ve znění Změny č. 1 - účinnost od 12.04.2024

Úplné znění Územního plánu Uherské Hradiště po vydání Změny č.1

Textová část


 

Zveřejněno dne: 24. srpen 2023. Aktualizováno: 30. duben 2024