Informace úřadu

Anketa k plánování sociálních služeb

olde.jpg Sociální služby jsou nedílnou součástí fungování společnosti, patří sem například domovy pro seniory, azylové domy, pečovatelské služby, odlehčovací služby či poradenství. Město Uherské Hradiště opakovaně vytváří Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku. Pomozte také vy vytvořit funkční nastavení sociálních služeb a zapojte se do ankety.

 

Informace o omezení školních spojů MHD - aktualizováno

IMG_0192.JPG Vážení občané, oznamujeme vám, že v období od 15. 3. do 30. 4. nebudou na linkách MHD na území města Uherské Hradiště provozovány některé tzv. školní spoje.

 

Upozornění pro obyvatele části města Rybárny

Vážení občané, v týdnu po Velikonocích (od 6. 4. 2021) budou zahájeny přípravné a demoliční práce na domu č.p.53 v ulici Šaňákova v Uherském Hradišti – Rybárnách. Bude zúžen výjezd z této ulice do ulice Zerzavice.

 

Upozornění pro obyvatele ulice 28. října - stavba skateparku

Vážení vlastníci a uživatelé nemovitostí v ulici 28. října v Uherském Hradišti, dne 31. 3. 2021 bude prováděna další betonáž spodních podlah na stavbě skateparku.

 

Pytlový svoz plastu v roce 2021 - aktualizováno

plast.jpeg Vážení občané, město Uherské Hradiště pokračuje v projektu pytlového svozu plastů v městských částech Mařatice, Jarošov, Sady, Vésky, Míkovice a Rybárny (s převahou zástavby rodinnými domy). Jedná se pouze o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru tříděného odpadu.

 

Kněžpolský les - uzavírka komunikace

Snímek obrazovky 2021-02-24 110631.png Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že v termínu od 27. 2. do 6. 3. 2021 bude z důvodu kácení nebezpečných stromů uzavřena jedna z páteřních komunikací.

 

Ve Smetanových sadech se začíná s opravou páteřního chodníku

IMG_20201215_111224.jpg Dne 23. února 2021 budou zahájeny stavební práce na chodníku ve Smetanových sadech, který vede od Kina Mír ke Slovácké búdě a dále k ulici U Stadionu. Žádáme veřejnost o dodržování bezpečnosti a používání okolních chodníků.

 

Infolinka městského úřadu bude nově také pro osoby se sluchovým postižením

thzrjjj.jpeg Městský úřad Uherské Hradiště spouští od pondělí 22. února 2021 službu, která usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům, případně také cizincům. Tato služba je občanům poskytována zdarma.

 

Změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves

IMG-20210204-WA0000.jpg Magistrát města Zlína zveřejnil na své úřední desce Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves.

 

Aktualizace pasportu zeleně - hřbitovy

kostelmaratice.jpg Město zaktualizovalo svůj pasport zeleně. Nově je možné seznámit se se skutečným rozsahem zeleně v prostorech městských hřbitovů Města Uherské Hradiště – v místních částech Mařatice, Míkovice a Sady.

 

Poplatky za odpad v roce 2021

odpady.jpg Vážení občané, předkládáme vám informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu pro rok 2021.

 

Dočasná nedostupnost některých systémů a služeb

IT V sobotu 23. 1. 2021 proběhne na MěÚ Uherské Hradiště výměna IT technologií ochrany perimetru.

 

Svoz vánočních stromků

stromek.jpg Všechny domácnosti se po Vánocích začnou zbavovat vánočních stromků. Prosíme občany, aby vánoční stromečky ukládali pouze na místa k tomu určená a předcházeli tak zvýšenému nepořádku ve městě. Stromky budou jako každý rok v určené dny sváženy.

 

Svoz odpadu v době vánočních svátků

IMG_4904.JPG Vážení občané, v období od 21. 12. do 3. 1. 2021 budou odpady sváženy takto: