Aktuality

Poplatek za odpad v roce 2024

Poplatek za odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 2/2023. Od 1. ledna 2024 činí výše poplatku 1000 Kč za…

Mistrovské kraslice či výšivka vynesly Cenu Vladimíra Boučka dalším osobnostem

Město Uherské Hradiště už od roku 2005 každoročně oceňuje osobnosti v oblasti tradičních lidových řemesel a uděluje Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové…

Most přes řeku Moravu se bude jmenovat po J.A. Baťovi

Obecně zaužívaný název mostu přes řeku Moravu – Moravní most se změní.  Novým názvem mostu bude Most J. A. Bati. Rozhodli o tom zastupitelé města na svém zasedání dne 22.…

Projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mistřice

Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mistřice v uplynulém období 2017–2024. 

Projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště

Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště v uplynulém období 2020-2024. 

Hradišťské mudrosloví, slivovice a štamprle bodovaly na republikovém klání

Městské informační centrum a město Uherské Hradiště přivezly ze soutěže Turistpropag hned dvě ocenění. Sada slivovice, hruškovice a štamprlí vybojovala první místo v …

Uherské Hradiště přivezlo ocenění z vyhlašování Historického města roku 2023

Město Uherské Hradiště si 18. dubna přivezlo ocenění z udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských…

Stavba cyklostezky Mojmír by měla začít v květnu

Komfortnější a bezpečnější pohyb cyklistů na části hráze řeky Moravy a v její blízkosti slibuje nová cyklostezka Mojmír, která povede od železničního mostu do ulice Za…

Slavnostní přijetí smíšeného pěveckého sboru Svatopluk

U příležitosti 130. výroční od založení přijal dne 16. dubna 2024 starosta města Stanislav Blaha členy smíšeného pěveckého sboru Svatopluk.  Slavnostní přijetí se…

Zápis - podání žádostí o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání

Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní
rok 2024/2025.

Komunikaci s plochou v ulici Okružní čeká rekonstrukce

V období od konce dubna do druhé poloviny srpna budou probíhat stavební práce v ulici Okružní v Mařaticích. Dotknou se zejména stávající zpevněné plochy mezi…

Sportovní hřiště na ulici Slovácká je opravené

V moderní, účelné a navíc pohledné sportoviště pro všechny věkové kategorie se právě dokončenou rekonstrukcí proměnilo hřiště na ulici Slovácká.

Brány památek dokořán

Brány památek dokořán – akce podporovaná Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska odkazuje na Mezinárodní den památek a sídel.

Navrhnout osobnosti na Cenu města můžete také vy

Také letos se bude v Uherském Hradišti vybírat osobnost, která by si zasloužila být oceněna Cenou města Uherské Hradiště. Osobnosti mohou navrhnout jak fyzické, tak i právnické…

Oznámení o změně trasy autobusové linky 300

Vážení občané, předáváme vám informaci Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK), že s platností od soboty 13. dubna 2024 dochází ke změně trasy autobusové linky 300.

Město postaví novou zastávku na Tyršově náměstí

Zlepšení dopravní obslužnosti lokality kolem Tyršova náměstí a začlenění do nového systému MHD v Uherském Hradišti má přinést výstavba nové autobusové zastávky. …