11. zasedání - 22.04.2024

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 22.04.2024 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti, ul. U Reduty 256. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

1.

Zahájení a schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtová opatření města č. 03/2024 a 04/2024

4.

Členství města v komoře obcí obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, o.p.s.

5.

knesl kynčl architekti s.r.o. - prominutí části smluvní pokuty

6.

Změna č. 2 Územního plánu Uherské Hradiště

7.

Názvy veřejných prostranství

8.

Záměry města

9.

Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - BÍLOVICE“

10.

Dotační program "Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2024"

11.

Souhlas města Uherské Hradiště se vznikem a financováním sociální služby - odlehčovací služba pro rok 2026 (dodatečně)

12.

Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka

13.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

14. Dotazy, připomínky a podněty
15. Závěr

 

Zveřejněno dne: 15. duben 2024. Aktualizováno: 17. duben 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky

Oddělení organizační

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224