Výsledky soutěže

Kašna

Předmětem soutěže byla rekonstrukce Masarykova náměstí a ulic Nádražní, Protzkarova a Poštovní. Potřebu nového řešení vyvolala koncepce dopravy v centru, která počítá s uzavřením Nádražní ulice pro automobilovou dopravu a redukcí parkovacích kapacit.

 

Logo MMR

 

Architektonická soutěž byla podpořena z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+.


Soutěž byla vyhlášena dle Soutěžního řádu České komory architektů a schválena Radou města Uherské Hradiště. Soutěž byla dvoufázová, do termínu uzávěrky 1. fáze 16. října 2023 bylo odevzdáno celkem 11 ideových návrhů, kterým nejprve sekretář soutěže přidělil pořadová čísla a poté přezkušovatel zkontroloval formální náležitosti. Vše probíhalo v přísně anonymním režimu, aby nedošlo k porušení podmínek soutěže. 

Porota odborníků pod vedením předsedy Ing. arch. Pavla Pekára poslala do druhé fáze soutěže 4 soutěžní návrhy, které nejvíce plnily představy zadání, a to z hlediska architektury, urbanizmu, celkového prostorového uspořádání, potenciálu pro dopracování a v neposlední řadě proveditelnosti, a byla stanovena doporučení poroty k dopracování.

V druhé fázi soutěže bylo dne 26. února porotou hodnoceno (opět anonymně) dopracování vybraných návrhů a následně bylo rozhodnuto o umístění návrhů na 1. a 2. místě  a o přidělení odměny dalším dvěma návrhům.

Po otevření obálek bylo zjištěno, že autorem návrhu, který  porotu nejvíce zaujal, je atelier ofschem architekti. Dle hodnocení poroty tento návrh splňuje požadavek vytvoření funkčního a přívětivého centrálního prostoru města. Návrh zvítězil přesvědčivým architektonickým zpracováním a čistotou řešení.

Podrobnosti o průběhu hodnocení vč. slovního ohodnocení každého návrhu jsou uvedeny níže v Protokolu o průběhu soutěže.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na zahájení výstavy návrhů, všichni jste srdečně zváni.

1. kolo

2. kolo

Příloha

Pozvánka:

Pozvánka

 

Zveřejněno dne: 27. březen 2024. Aktualizováno: 15. květen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Libuše Hradilová

T: 572 525 242