Poplatek za odpad v roce 2024

Poplatek za odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 2/2023. Od 1. ledna 2024 činí výše poplatku 1000 Kč za…

Zápis - podání žádostí o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání

Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní
rok 2024/2025.

Komunikaci s plochou v ulici Okružní čeká rekonstrukce

V období od konce dubna do druhé poloviny srpna budou probíhat stavební práce v ulici Okružní v Mařaticích. Dotknou se zejména stávající zpevněné plochy mezi…

Sportovní hřiště na ulici Slovácká je opravené

V moderní, účelné a navíc pohledné sportoviště pro všechny věkové kategorie se právě dokončenou rekonstrukcí proměnilo hřiště na ulici Slovácká.

Brány památek dokořán

Brány památek dokořán – akce podporovaná Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska odkazuje na Mezinárodní den památek a sídel.

Navrhnout osobnosti na Cenu města můžete také vy

Také letos se bude v Uherském Hradišti vybírat osobnost, která by si zasloužila být oceněna Cenou města Uherské Hradiště. Osobnosti mohou navrhnout jak fyzické, tak i právnické…

11. zasedání - 22.04.2024

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 22.04.2024 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti, ul. U Reduty 256.…

Brány památek dokořán

Brány památek dokořán – akce podporovaná Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska odkazuje na Mezinárodní den památek a sídel.

Soutěž - Cestovatelský fotodeník

Principem soutěže „Cestovatelský fotodeník“ je, aby účastníci cestovali po České republice a navštívili a vyfotografovali co nejvíce památek, které jsou do projektu začleněné.…

Vzpomínkový akt

Město Uherské Hradiště Vás srdečně zve na vzpomínkový akt u příležitosti osvobození města Uherské Hradiště.

Přijměte výzvu Do práce na kole!

Jezděte celý měsíc květen nejen z práce a do práce na vlastní pohon a udělejte něco pro sebe i své město.

Komunikaci s plochou v ulici Okružní čeká rekonstrukce

V období od konce dubna do druhé poloviny srpna budou probíhat stavební práce v ulici Okružní v Mařaticích. Dotknou se zejména stávající zpevněné plochy mezi…

Sportovní hřiště na ulici Slovácká je opravené

V moderní, účelné a navíc pohledné sportoviště pro všechny věkové kategorie se právě dokončenou rekonstrukcí proměnilo hřiště na ulici Slovácká.

Město postaví novou zastávku na Tyršově náměstí

Zlepšení dopravní obslužnosti lokality kolem Tyršova náměstí a začlenění do nového systému MHD v Uherském Hradišti má přinést výstavba nové autobusové zastávky. …

Uherské Hradiště opět stříbrné ve Zlatém erbu!

Město Uherské Hradiště také letos uspělo v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky, když obhájilo svou loňskou druhou příčku! Prvenství v kraji patří stejně…

Rada města vyhlásila výběrové řízení na pozici ředitele či ředitelky ZŠ T. G. Masaryka

Letos v létě končí dvěma ředitelkám a jednomu řediteli šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitele/ředitelky školy zřizované městem Uherské Hradiště. Rada města…

Město rozhodlo o výběru dopravce pro MHD

Pro zajištění dopravní obslužnosti Uherského Hradiště městskou autobusovou dopravou v období do roku 2033 byla na základě výsledku veřejné zakázky vybrána Znojemská dopravní…

Sportovec města Uherské Hradiště za rok 2023

Své nejlepší sportovce za uplynulý rok představilo již po pětadvacáté město Uherské Hradiště. Úspěšní sportovci, vynikající mladé talenty a nejlepší kolektivy i trenéři z…

Jak kvalitně třídíme komunální odpad ve městě?

Edukační spot na podporu třídění odpadu. Neobvyklou a zajímavou akci určenou k propagaci třídění odpadů připravilo město Uherské Hradiště ve spolupráci se společností EKO-KOM.…

Vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za rok 2022

V pořadí již čtyřiadvacáté vyhlašování nejlepších sportovců města Uherské Hradiště opět představilo úspěchy řady vynikajících talentů z různých odvětví sportu. Nejvíce ocenění…

Představujeme novou knihu Toulky městem Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště vydalo u příležitosti letošního 765. výročí založení města novou knihu Toulky městem Uherské Hradiště. Jde o podrobně zpracovaný dějinný vývoj na území…

Mám tě rád jako...Uherské Hradiště - spot

Uherské Hradiště – Srdce Slovácka je připraveno otevřít svým návštěvníkům náruč dokořán a nabídnout jim vše, po čem touží. Takový je vzkaz turistům v novém propagačním spotu,…

Tady jsem doma, nakreslily děti (2022)

Mezinárodní výtvarnou soutěž, ve které měly děti z partnerských měst Uherského Hradiště ztvárnit své rodné město, uspořádalo na jaře letošního roku město Uherské Hradiště ve…